CE OFERIM?

Evaluări psihologice

Evaluarea psihologică este alcătuită din trei etape:

 La casa S.U.I.T.A., copii aflați în terapie beneficiază de reevaluări gratuite, urmate de prezentarea unui raport privind progresele copilului.