Protecția datelor cu caracter personal

Politică de confidențialitate

1. Introducere

Asociația Autism „Cezar Nicolae” Constanța (denumită în continuare „Asociația”) se angajează să protejeze intimitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru și ale persoanelor care utilizează serviciile noastre. Această Politică de Confidențialitate explică modul în care colectăm, utilizăm, divulgăm și protejăm informațiile personale colectate prin intermediul site-ului nostru.

 

2. Date Colectate

Prin intermediul site-ului nostru, colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • Număr de telefon
 • Adresă de email
 • Alte date necesare pentru programarea evaluărilor psihologice și procesarea donațiilor

 

3. Scopul Colectării Datelor

Datele personale sunt colectate pentru următoarele scopuri:

 • Programarea evaluărilor psihologice
 • Procesarea donațiilor
 • Comunicarea cu donatorii și persoanele interesate de serviciile noastre
 • Îmbunătățirea serviciilor noastre

 

4. Securitatea Datelor

Asociația implementează măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele personale împotriva accesului neautorizat, modificării, divulgării sau distrugerii. Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la, utilizarea tehnologiilor de criptare și a procedurilor de securitate administrative.

 

5. Divulgarea Datelor

Nu divulgăm datele personale colectate prin intermediul site-ului nostru unor terțe părți, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unui scop specific (de exemplu, procesarea plăților pentru donații) sau conform legii.

 

6. Drepturile Persoanelor Vizate

Persoanele a căror date sunt prelucrate de Asociație au următoarele drepturi:

 • Dreptul la acces la date
 • Dreptul la rectificarea datelor
 • Dreptul la ștergerea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul la opoziție

 

7. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Asociația își rezervă dreptul de a modifica această politică de confidențialitate la nevoie. Modificările vor fi publicate pe site-ul nostru.

 

8. Contact

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la programari@autismsuita.ro.

Data efectuării ultimei actualizări: 18.11.2023