CE OFERIM?

Fișa psihologică pentru DGASPC ori CJRAE

Fisa psihologică clinică pentru încadrarea în grad de handicap și/sau a orienătii școlare și profesionale se realizează pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. Ea se eliberează conform prevederilor Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS și reprezintă o evaluare clinică complexă a copilului aplicând tehnici, instrumente și metode avizate și recunoscute de Colegiul Psihologilor din România. În funcție de nivelul de dezvoltare al copilului, evaluarea se poate realiza într-o singură întâlnire sau poate necesita mai multe sesiuni.

În centrele noastre programarea se face cu minim trei săptămâni înainte de depunerea dosarului către comisiile pentru care se solicită fișa. Familia trebuie să prezinte certificatul de naștere al copilului, actul de identitate al aparținătorului legal, ultimul certificat medical A5 eliberat de medicul specialist și alte rapoarte ori evaluări din istoric.

Documentul este marcat cu timbru profesional eliberat de Colegiul Psihologilor din România și are termen de valabilitate de 3 luni.